Rejestracja

Jeżeli masz już konto kliknij Logowanie.

Bądźmy w kontakcie
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) niezbędnych do realizacji przeprowadzenia Konferencji oraz w celach marketingowych przez Organizatora Fundacja Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie "O ZDROWIE DZIECKA", w tym na wprowadzenie moich danych do bazy danych, której administratorem jest Organizator, w tym w przyszłości, przy niezmienionych celach przetwarzania”.