KOMITETYKomitet organizacyjny:

Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Dr Anna Stochel-Gaudyn
Mgr Bartek Pawlak
Lic. Beata Sikora
Komitet naukowy:

Dr hab. n. med. Małgorzata Wójcik
Dr hab. n. med. Kinga Kowalska-Duplaga
Dr hab. Beata Ziółkowska
Dr n. o zdr. Agnieszka Kozioł-Kozakowska
Dr n. med. Anna Stochel-Gaudyn
Dr n. med. Jagoda Kumik
Dr Małgorzata Kostecka
Dr n. med. Beata Piórecka
Dr n. med. Agata Juruć
Dr n. o zdr. Aleksandra Pituch-Zdanowska
Dr Katarzyna Meresz